Zgodnie z §13 ust.2 uchwały nr VI.71.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego w drodze publicznego losowania w dniu 12 sierpnia 2019 r. o godz. 11:00 w sali 21 Urzędu Miasta, została ustalona kolejność projektów na karcie do głosowania:

LISTA DO POBRANIA

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego


logo RSS

UM Pruszków: Losowanie projektów