Urząd Miasta Pruszkowa informuje, iż z budżetu miastadopłaca do cen biletów długookresowych dla mieszkańców Pruszkowa średnio w miesiącu kwotę około 35 356 zł oraz kwotę 3 119 748 zł rocznie do transportu publicznego realizowanego przez Miasto Stołeczne Warszawę na liniach kolejowych SKM i Kolei Mazowieckich oraz na linii autobusowej N-85.

Dzięki powyższemu finansowaniu nasi mieszkańcy mogą podróżować do Pruszkowa pociągami SKM, KM i autobusami linii N-85 na podstawie biletów ZTM. Koszt, jaki ponoszą mieszkańcy na zakup biletów długookresowych jest pomniejszony o wysokość dopłat przekazywanych przez Miasto do ZTM.


Artykuły promocyjne

UM Pruszków: Dopłaty do transportu publicznego