Szanowni mieszkańcy, nauczyciele, drodzy rodzice i opiekunowie, nauczyciele wszystkich szkół prowadzonych przez miasto Pruszków, podobnie jak ich koleżanki i koledzy w całym kraju, przystępują do planowanego od 8 kwietnia 2019 r. ogólnopolskiego strajku.

Sytuacja w chwili obecnej jest dość dynamiczna i szczególna. 
Największą trudnością jest brak możliwości oszacowania jego skali w naszym mieście, aż do chwili rozpoczęcia. Chociaż znamy już wyniki referendum, to ostatecznie każdy z nauczycieli podejmie tę decyzję dopiero w dniu strajku. Wtedy też, dyrektorzy wspólnie z nami będą podejmować dalsze decyzje związane z funkcjonowaniem szkoły i zapewnieniem dzieciom opieki. Może się więc zdarzyć taka sytuacja, kiedy konieczne będzie zawieszenie zajęć dydaktycznych, jak i opiekuńczo-wychowawczych w niektórych placówkach objętych protestem.

Jako władze samorządowe, nie mamy wpływu na skalę i długość protestu.

Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować utrudnienia dla rodziców i uczniów. Mając jednak na względzie skalę problemu, zwracam się do Państwa z prośbą o zapewnienie dzieciom opieki podczas strajku we własnym zakresie. Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy mają taką możliwość, proszę o zgłoszenie tego faktu w placówce. Dla tych dzieci będziemy starali się wspólnie z dyrektorami zapewnić opiekę. Ponieważ opiekę instytucjonalną dzieciom mogą zapewnić tylko nauczyciele, którzy nie przystąpili do strajku, sytuacja w szkołach może być bardzo skomplikowana. Mile widziane będzie każde wsparcie ze strony rodziców, harcerzy, organizacji pozarządowych oraz ośrodków kultury i sportu, które przygotują stosowną ofertę dla rodziców z dziećmi. Bardzo na nie wszyscy liczymy.

Wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem naszych najmłodszych mieszkańców pozostają dla nas w tym wyjątkowym czasie PRIORYTETEM.
Dlatego zwracam się do wszystkich Państwa z gorącym apelem o czujność związaną z dziećmi i młodzieżą przebywającą w naszej miejskiej przestrzeni. Proszę o informowanie odpowiednich służb o wszelkich budzących Państwa wątpliwość sytuacjach.

Z pełną akceptacją podchodzimy do praw nauczycieli związanych ze strajkiem. Mam nadzieję na jak najszybsze rozwiązanie tej trudnej dla całej społeczności oświatowej sytuacji i wypracowanie dogodnych porozumień między stronami. Liczę na Państwa wyrozumiałość, cierpliwość i wsparcie w tym czasie.

Z wyrazami szacunku,
Paweł Makuch
Prezydent Miasta Pruszkowa


logo RSS

UM Pruszków: List Prezydenta Miasta Pruszkowa w sprawie strajku nauczycieli