Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Pruszków

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że tegoroczny nabór wniosków o dofinansowanie przez Gminę Miasto Pruszków wymiany pieców został zakończony. O wsparcie finansowe wystąpiło 142 mieszkańców. Dofinansowanie przewiduje refundację 75% kosztów związanych z zakupem pieca, nie więcej jednak niż 8 tys. zł.

Aktualnie Urząd Miasta Pruszkowa przeprowadza weryfikację wniosków pod względem formalnym. Po zakończeniu tego etapu będą podpisywane z mieszkańcami stosowne umowy, umożliwiające udzielenie dofinansowania.

Wymiana pieców jest jednym z bardzo istotnych elementów walki ze smogiem prowadzonych przez Miasto Pruszków, mających bezpośredni wpływ na poprawę jakości powietrza.

Wydział Ochrony Środowiska


logo RSS

UM Pruszków: Nabór wniosków o dofinansowanie wymiany pieców został zakończony