Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Pruszków

Wczoraj w Liceum Ogólnokształcącym im. M.Dąbrowskiej w Komorowie, w ramach projektu doradztwa zawodowego „Moje decyzje – komorowskie spotkania z lokalnymi liderami”, odbyło się spotkanie uczniów klas II i III z nadkom. Małgorzatą Pietrusiak – Komendantem Komisariatu Policji w Michałowicach.

Wczoraj w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Komorowie odbyło się spotkanie, w ramach projektu doradztwa zawodowego, „Moje decyzje – komorowskie spotkania z lokalnymi liderami”. Dyrekcja szkoły wraz z pedagogiem jako pierwszego prelegenta zaprosiła do spotkania nadkomisarz Małgorzatę Pietrusiak – Komendanta Komisariatu Policji w Michałowicach. Spotkanie miało na celu przedstawienie zawodu Policjanta z perspektywy doświadczonego funkcjonariusza.

Podczas spotkania  nadkom. Małgorzata Piertusiak opowiedziała młodzieży o specyfice pracy w Policji, zaznaczając, że jest to ciekawy, ale i bardzo odpowiedzialny zawód. Policyjna służba nie należy bowiem do najłatwiejszych, ale daje dużo satysfakcji, szczególnie wtedy, gdy uratuje się komuś zdrowie lub życie. Policjantka opisała uczniom procedurę doboru do służby w tej formacji. Wyjaśniła, że aby zostać policjantem należy pozytywnie przejść m.in. test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, a także rozmowę kwalifikacyjną.  Przybliżyła uczniom, jakie są i czym zajmują się poszczególne wydziały.

Licealiści na wszystkie pytania uzyskali odpowiedzi, a chętni otrzymali poradniki dla kandydatów do Policji wydane przez Komendę Stołeczną Policji.

Mamy nadzieję, że dzięki spotkaniu, ta część licealistów, która zamierza wstąpić w nasze szeregi, utwierdziła się w przekonaniu, że to będzie właściwy wybór.

 

kk

  • Spotkanie z licealistami z Komorowa
  • Spotkanie z licealistami z Komorowa
  • Spotkanie z licealistami z Komorowa
  • Spotkanie z licealistami z Komorowa
  • Spotkanie z licealistami z Komorowa
  • Spotkanie z licealistami z Komorowa